کادر اداری و دبیران

دکتر سیّدمهدی صدرالحفاظی

مدیریت

امیرحسین راسخ

معاونت پرورشی

سیّدهادی ملکوتی

معاونت مالی

سیّدمحسن صدر

معاونت اجرایی

محمدحسین یعقوبی

مشاور و معاونت آموزشی

محمد شاه‌محمدی

عضو شورای آموزش و دبیر هندسه تحلیلی

دکتر سیّد علی شاه طاهری

عضو شورای آموزش

علی‌اکبر تیرگری

مدیر روابط عمومی

ابوالفضل درویش

معاونت فرهنگی

مسعود رضاپور

مسئول امور اجرایی و نظامت

محمد رحیمی‌نژاد

مسئول انتشارات

شجاع‌الدین حسن‌زاده

دبیر‌خانه

اسماعیل مشهدی علیپور

دبیرخانه

محمدامیر ارجمندخواه

اموراجرایی و کتابخانه

علی حاجی‌نصرالله

اموراجرایی و روابط عمومی

امید‌رضا پورحسینی

مشاور
پایه دوازدهم

سیّدعلیرضا صدر

مشاور و دبیر هندسه
پایه دوازدهم

سیّداحمدعلی شیرازی

مشاور
متوسطه اول

دکتر علی عبدی‌جاهد

مشاور و عضو شورای آموزش
متوسطه دوم

صابر عابدینی

مشاور
متوسطه دوم

محسن مصلایی

دبیر تاریخ و جغرافیا
پایه دوازدهم

سیّد‌محمدصادق صدر

عضو شورای دوازدهم و دبیر عربی و گسسته
پایه دوازدهم

حسین عاکف

تیم مشاور
پایه دوازدهم

سیّدعلی موسوی‌نژاد

تیم مشاور
متوسطه دوم

سامان مرادی

تیم مشاور
متوسطه اول

محسن پرنیا

تیم مشاور
متوسطه اول

سعید ورزیده کار تهرانی

تیم مشاور
متوسطه اول

علی‌اکبر قندی

دبیر دین و زندگی
متوسطه اول

مهدی حاج‌زمانی

دبیر دین و زندگی
متوسطه دوم

جعفر رنجبرزاده

دبیر دین و زندگی
پایه دوازدهم

سیّدحسین عبداللهی

دبیر ریاضیات
پایه دوازدهم

اسماعیل خسروآبادی

دبیر شیمی
پایه دوازدهم

حمید سودیان طهرانی

دبیر منطق
متوسطه دوم

دکتر سیّدعلی صدرالحفاظی

استاد اخلاق و دبیر گسسته
پایه دوازدهم

صابر مختاری

دبیر ادبیات
متوسطه اول

دکتر امیرحسین ثاقب

دبیر زیست‌شناسی
متوسطه اول

سیّدمهدی جباری

سرپرست ورزش
متوسطه اول و دوم

پیمان حاج‌قاسمی

دبیر قرآن
متوسطه اول

محمد مهدی مسجد جامعی

دبیرقرآن
متوسطه اول

علیرضا باستانی

دبیر فیزیک
متوسطه اول

دکتر سیّدحسن گل‌محمدی

دبیر زمین شناسی
متوسطه دوم

کاظم کاظمی

دبیر ادبیات
پایه دوازدهم

احمد نوروزی

دبیر ریاضی
متوسطه اول

محمد رضا مقدس

دبیر شیمی
متوسطه دوم

محمد میرزاعبدالله

دبیر هنر
متوسطه اول

سیّد کاظم سرشوقی

دبیر فیزیک
پایه دوازدهم

دکتر محمد حسن منصوری

دبیر زیست شناسی
پایه دوازدهم

حسین ملتمس

دبیر زبان انگلیسی
پایه دوازدهم

سیّدسعید اشتهاردیان

دبیر خوشنویسی
متوسطه اول

مهندس حمید جوهری‌مجد

سرپرست عربی گروه روش
متوسطه اول

حسین علاقبند

دبیردین و زندگی
متوسطه اول

علیرضا خلیلی

دبیر عربی الوان
متوسطه اول

علیرضا مکارنسب

دبیر زبان انگلیسی
متوسطه اول

عبدالمجید عزیزی

دبیرریاضیات
پایه دوازدهم

محمد محمدی

روابط عمومی

احمد خسروی

دبیر ریاضیات
متوسطه اول

احسان شرف‌الدین

دبیر ریاضیات
متوسطه دوم