مرور رده

موسسه

چالش‌های آموزش نوین و مجازی

بخشی از بیانات جالب توجه دکتر علیرضا رحیمی کارشناس مسائل آموزشی و تربیتی در جمع شورای مشاورین مدرسه صالح پیرامون…

ویژه برنامه مجازی بر فراز غدیر

🔆 ویژه برنامه مجازی "بر فراز غدیر" به مناسبت غدیر خم عید الله الاکبر، با حضور میهمانان ویژه و بخش های متنوع؛ از…