دانلود دفترچه و انتخاب رشته سامانه های آزمون سراسری سال۱۳۹۸

دفترچه و انتخاب رشته درآزمون سراسری سال۱۳۹۸ – رشته های با آزمون

دانلود دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری سال ۱۳۹۸(گروه ازمایشی علوم انسانی)

دانلود دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری سال ۱۳۹۸(گروه آزمایشی علوم ریاضی)

دانلود دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری سال ۱۳۹۸(گروه آزمایشی علوم تجربی)

دانلود دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری سال ۱۳۹۸(گروه آزمایشی هنر و زبان های خارجی)

دانلود دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری سال ۱۳۹۸(بخش پیوست ها )

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.