اساتید و پرسنل مجموعه

دکتر سید مهدی صدرالحفاظی

مدیریت موسسه

سید محسن صدر

معاونت اجرایی

محمد شاه محمدی

معاونت آموزشی متوسطه دوم

دبیر هندسه یازدهم و دوازدهم

سید علیرضا صدرالحفاظی

معاونت آموزشی متوسطه دوم

سید محمد حجازی

معاونت آموزشی متوسطه اول

دبیر کارگاه و فیزیک متوسطه اول

امیدرضا پورحسینی

مسئول پایه دوازدهم

دبیر آمار و احتمال یازدهم و گسسته دوازدهم

صابر عابدینی

مسئول پایه یازدهم

دبیر تاریخ و جغرافی دهم و یازدهم

سید احمدعلی آیت‌الله زاده شیرازی

مسئول پایه دهم

دبیر هندسه هفتم و دهم

ابوالفضل درویش

مسئول پایه نهم

دبیر سبک زندگی و املا متوسطه اول

محسن تهرانی‌نژاد

معاون پایه هشتم

دبیر دینی هفتم

محمدامیر ارجمندخواه

معاون پایه هفتم

کارشناس انفورماتیک و دبیر کامپیوتر متوسطه اول

مسعود رضاپور

مسئول امور اجرایی و نظامت

اسماعیل علیپور

دبیرخانه

شجاع‌الدین حسن‌زاده

دبیرخانه

علی‌اکبر تیرگری

مدیر روابط عمومی

علی حاجی‌نصرالله

مسئول روابط عمومی

محمد رحیمی‌نژاد

مسئول انتشارات

حسین نادری

حسابان دوازدهم

مجید عزیزی

ریاضی دهم و حسابان یازدهم

احسان شرف الدین

ریاضی و آمار دهم و ریاضی نهم

محمد فهیم‌نژاد

دبیر ریاضی هشتم

احمد خسروی

دبیر ریاضی هفتم

علی الفتی

دبیر فیزیک دوازدهم

آقای ایرانمنش

دبیر فیزیک دهم و یازدهم

خشایار حسینی

دبیر شیمی متوسطه دوم

محمدرضا مقدس

دبیر شیمی متوسطه اول

آقای گل محمدی

دبیر زمین و زیست متوسطه اول

علی عطری

دبیر فارسی دوازدهم و علوم و فنون یازدهم و دوازدهم

صابر مختاری

دبیر فارسی نهم و یازدهم

رضا عادلی

دبیر فارسی و قرآن هفتم و هشتم

علیرضا پور رضا

دبیر عربی دوازدهم

آقای آذرنیا

دبیر عربی متوسطه اول

اسرافیل قربان‌پور

دبیر عربی دهم و یازدهم

علیرضا دلشاد

دبیر دینی دوازدهم

آقای مراغه چیان

دبیر دینی دهم و یازدهم و مطالعات نهم

علی‌اکبر قندی

دبیر دینی هفتم

حسین ملتمس

دبیر زبان یازدهم و دوازدهم

علیرضا مکارنسب

دبیر زبان متوسطه اول و دهم

آقای جهان‌بین

دبیر جغرافی دهم، تاریخ دهم، جامعه‌شناسی دهم و جامعه‌شناسی یازدهم

دکتر سید علی صدر

دبیر روانشناسی یازدهم و بحث و گفتگوی دهم و یازدهم

محمدامیر عشیری

دبیر اقتصاد دهم

سعید رحیمیان

دبیر منطق دهم، فلسفه یازدهم و فلسفه دوازدهم

حاج اقای فاضل طباطبایی

دبیر اعتقادی یازدهم انسانی

سعید اشتهاردیان

دبیر خط متوسطه اول

آقای میرزاعبدالله

دبیر نقاشی متوسطه اول