اساتید و پرسنل موسسه

سیّدهادی ملکوتی

معاونت مالی

امیرحسین راسخ

معاونت پرورشی

دکتر سید مهدی صدرالحفاظی

مدیر

سیّدمحسن صدر

معاونت اجرایی

محمد شاه‌محمدی

معاونت آموزشی متوسطه دوم، دبیر هندسه

سید محمد حجازی

معاونت آموزشی متوسطه اول و دبیر علوم

امید‌رضا پورحسینی

مشاور پایه دوازدهم و دبیر ریاضی

سیّدعلیرضا صدر

معاون پایه‌های دوازدهم

ابوالفضل عربی نژاد مقدم

مشاور پایه‌ یازدهم

صابر عابدینی

مشاور پایه دهم و دبیر تاریخ و جغرافیا

سید محمد نوری نجفی

مشاور نهم و دبیر دینی و عربی

سامان مرادی

معاون هشتم و دبیر قرآن و عربی

علی عبدی

مشاور پایه هفتم

علی‌اکبر تیرگری

مدیر روابط عمومی

مسعود رضاپور

مسئول امور اجرایی و نظامت

محمد رحیمی‌نژاد

مسئول انتشارات و عضو شورای پشتیبانی فضای مجازی

شجاع‌الدین حسن‌زاده

دبیر‌خانه

اسماعیل مشهدی علیپور

دبیرخانه

سیّد‌محمدصادق صدر

دبیر عربی و گسسته پایه دوازدهم

علی حاجی‌نصرالله

اموراجرایی و روابط عمومی

محمدامیر ارجمندخواه

مسئول فناوری اطلاعات (IT) و دبیر کامپیوتر

احسان شرف‌الدین

دبیر ریاضیات

سیّداحمدعلی شیرازی

دبیر ریاضی پایه هشتم و نگارش پایه های هفتم، هشتم و نهم

علی‌اکبر قندی

دبیر دین و زندگی
پایه نهم

مهندس مراغه چیان

دبیر دین و زندگی و مطالعات اجتماعی
متوسطه دوم

علیرضا دلشاد

دبیر دین و زندگی
پایه دوازدهم

اسماعیل خسروآبادی

دبیر شیمی
پایه یازدهم

حمید سودیان طهرانی

دبیر منطق
متوسطه دوم

محسن مصلایی

دبیر تاریخ و جغرافیا پایه دوازدهم

دکتر سیّدعلی صدرالحفاظی

استاد اخلاق و دبیر گسسته
پایه دوازدهم

دکتر صابر مختاری

دبیر ادبیات
متوسطه اول ومتوسطه دوم

ابوالفضل عباسی

دبیر ادبیات
متوسطه اول

پیمان حاج‌قاسمی

دبیر درس بحث و گفتگو پایه یازدهم
متوسطه اول

سیّدمهدی جباری

سرپرست ورزش
متوسطه اول و دوم

محمد مهدی مسجد جامعی

دبیر احکام
متوسطه اول

احمد نوروزی

دبیر ریاضی
متوسطه اول

محمد رضا مقدس

دبیر شیمی
پایه دهم

محمد میرزاعبدالله

دبیر کار و فناوری
متوسطه اول

علی الفتی

دبیر فیزیک پایه دوازدهم

دکتر محمد حسن منصوری

دبیر زیست شناسی
پایه دوازدهم

حسین ملتمس

دبیر زبان انگلیسی
پایه دوازدهم

سیّدسعید اشتهاردیان

دبیر خوشنویسی
متوسطه اول

مهندس حمید جوهری‌مجد

سرپرست عربی گروه روش
متوسطه اول

امیر حسین بازوبندی

دبیر منطق
متوسطه دوم

علیرضا خلیلی

دبیر عربی الوان
متوسطه اول

علیرضا مکارنسب

دبیر زبان انگلیسی
متوسطه اول

عبدالمجید عزیزی

دبیرریاضیات
پایه دوازدهم

احمد خسروی

دبیر ریاضیات
متوسطه اول

محمدحسین یعقوبی

دبیر زیست شناسی
متوسطه اول

ابوالفضل درویش

سبک زندگی
متوسطه اول

سید فاضل طباطبایی

بحث و گفتگو
متوسطه دوم