اساتید و پرسنل موسسه

سیّدهادی ملکوتی

معاونت مالی

امیرحسین راسخ

معاونت پرورشی

سیّدمحسن صدر

معاونت اجرایی

محمدحسین یعقوبی

مشاور پایه دهم و دبیر شورای آموزش موسسه

محمد شاه‌محمدی

مشاور پایه نهم ، دبیر هندسه و عضو شورای آموزش

امید‌رضا پورحسینی

مشاور پایه دوازدهم و دبیر هندسه و ریاضی

سیّدعلیرضا صدر

معاونت پشتیبانی علمی متوسطه اول و عضو شورای پایه دوازدهم

سیّداحمدعلی شیرازی

دبیر ریاضی پایه هشتم و نگارش پایه های هفتم، هشتم و نهم

علی‌اکبر تیرگری

مدیر روابط عمومی

ابوالفضل درویش

تیم مشاوره پایه هشتم متوسطه

مسعود رضاپور

مسئول امور اجرایی و نظامت

محمد رحیمی‌نژاد

مسئول انتشارات و عضو شورای پشتیبانی فضای مجازی

شجاع‌الدین حسن‌زاده

دبیر‌خانه

اسماعیل مشهدی علیپور

دبیرخانه

محمدامیر ارجمندخواه

اموراجرایی و فرهنگی

علی حاجی‌نصرالله

اموراجرایی و روابط عمومی

دکتر علی عبدی‌جاهد

مشاور پایه یازدهم و دبیر فیزیک متوسطه دوم

صابر عابدینی

مشاور پایه نهم و دبیر تاریخ و جغرافیا

محسن مصلایی

دبیر تاریخ و جغرافیا متوسطه اول و پایه دوازدهم

سیّد‌محمدصادق صدر

دبیر عربی و گسسته پایه دوازدهم

حسین عاکف

تیم مشاور
پایه دوازدهم

سیّدعلی موسوی‌نژاد

تیم مشاور پایه یازدهم و دبیر ریاضی پایه هفتم
یازدهم

سامان مرادی

تیم مشاوره پایه هفتم

سعید ورزیده کار تهرانی

کمک مشاور پایه دهم

علی‌اکبر قندی

دبیر دین و زندگی
پایه نهم

مهندس مراغه چیان

دبیر دین و زندگی
متوسطه دوم

علیرضا دلشاد

دبیر دین و زندگی
پایه دوازدهم

اسماعیل خسروآبادی

دبیر شیمی
پایه یازدهم

حمید سودیان طهرانی

دبیر منطق
متوسطه دوم

دکتر سیّدعلی صدرالحفاظی

استاد اخلاق و دبیر گسسته
پایه دوازدهم

دکتر صابر مختاری

دبیر ادبیات
متوسطه اول ومتوسطه دوم

دکتر امیرحسین ثاقب

دبیر زیست‌شناسی
متوسطه اول

سیّدمهدی جباری

سرپرست ورزش
متوسطه اول و دوم

پیمان حاج‌قاسمی

دبیر درس بحث و گفتگو پایه یازدهم
متوسطه اول

محمد مهدی مسجد جامعی

دبیرقرآن
متوسطه اول

علیرضا باستانی

دبیردینی پایه هشتم
متوسطه اول

داریوش سلطانی

دبیر ادبیات
پایه دوازدهم

احمد نوروزی

دبیر ریاضی
متوسطه اول

محمد رضا مقدس

دبیر شیمی
پایه دهم

محمد میرزاعبدالله

دبیر کار و فناوری
متوسطه اول

علی الفتی

دبیر فیزیک پایه دوازدهم

دکتر محمد حسن منصوری

دبیر زیست شناسی
پایه دوازدهم

حسین ملتمس

دبیر زبان انگلیسی
پایه دوازدهم

سیّدسعید اشتهاردیان

دبیر خوشنویسی
متوسطه اول

مهندس حمید جوهری‌مجد

سرپرست عربی گروه روش
متوسطه اول

علیرضا خلیلی

دبیر عربی الوان
متوسطه اول

علیرضا مکارنسب

دبیر زبان انگلیسی
متوسطه اول

عبدالمجید عزیزی

دبیرریاضیات
پایه دوازدهم

سیّد مهدی مهدوی

مسئول شبکه و فناوری اطلاعات
متوسطه اول

احمد خسروی

دبیر ریاضیات
متوسطه اول

احسان شرف‌الدین

دبیر ریاضیات
متوسطه دوم

محمد محمدی

روابط عمومی