اساتید و پرسنل موسسه

دکتر سید مهدی صدرالحفاظی

مدیر

امیرحسین راسخ

معاونت پرورشی

سیّدمحسن صدر

معاونت اجرایی

امید‌رضا پورحسینی

معاونت آموزشی متوسطه دوم و دبیر ریاضی یازدهم

سیّدعلیرضا صدر

معاونت آموزشی متوسطه دوم و دبیر هندسه هشتم

سید محمد حجازی

معاونت آموزشی متوسطه اول و دبیر علوم

علی عبدی

مشاور پایه دوازدهم و دبیر شیمی متوسطه اول

ابوالفضل عربی نژاد مقدم

مشاور پایه‌ یازدهم و دبیر آمار

صابر عابدینی

مشاور پایه دهم و دبیر تاریخ و جغرافیا

سامان مرادی

مشاور نهم و دبیر قرآن و عربی

سید محمد نوری نجفی

مشاور هشتم و دبیر دینی

محمدامیر ارجمندخواه

معاون هفتم و مدیر فناوری اطلاعات (IT) و دبیر کامپیوتر

علی‌اکبر تیرگری

مدیر روابط عمومی

ابوالفضل درویش

سرپرست فرهنگی و دبیر سبک زندگی

مسعود رضاپور

مسئول امور اجرایی و نظامت

اسماعیل مشهدی علیپور

دبیرخانه

شجاع‌الدین حسن‌زاده

دبیر‌خانه

محمد رحیمی‌نژاد

مسئول انتشارات

علی حاجی‌نصرالله

اموراجرایی و روابط عمومی

نادری

دبیر حسابان دوازدهم

عبدالمجید عزیزی

دبیر ریاضی یازدهم

احسان شرف‌الدین

دبیر ریاضی دهم و نهم

احمد خسروی

دبیر ریاضی هفتم

محمد فهیم نژاد

ریاضی هفتم

سیّد‌محمدصادق صدر

گسسته پایه دوازدهم

محمد شاه‌محمدی

دبیر هندسه دوازدهم و یازدهم

سیّداحمدعلی شیرازی

دبیر هندسه پایه دهم و نگارش متوسطه اول

علی‌اکبر قندی

دبیر دین و زندگی

اسماعیل خسروآبادی

دبیر شیمی دهم

مهندس مراغه چیان

دبیر دین و زندگی و مطالعات اجتماعی

حمید سودیان طهرانی

دبیر منطق

علیرضا دلشاد

دبیر دین و زندگی

سجادی

دبیر فیزیک

دکتر سیّدعلی صدرالحفاظی

استاد اخلاق و دبیر گسسته
پایه دوازدهم

دکتر صابر مختاری

دبیر ادبیات
متوسطه اول ومتوسطه دوم

ابوالفضل عباسی

دبیر ادبیات
متوسطه اول

پیمان حاج‌قاسمی

دبیر درس بحث و گفتگو پایه یازدهم
متوسطه اول

سیّدمهدی جباری

سرپرست ورزش
متوسطه اول و دوم

محمد مهدی مسجد جامعی

دبیر احکام
متوسطه اول

احمد نوروزی

دبیر ریاضی
متوسطه اول

محمد رضا مقدس

دبیر شیمی
پایه دهم

محمد میرزاعبدالله

دبیر کار و فناوری
متوسطه اول

علی الفتی

دبیر فیزیک پایه دوازدهم

دکتر محمد حسن منصوری

دبیر زیست شناسی
پایه دوازدهم

سیّدسعید اشتهاردیان

دبیر خوشنویسی

مهندس حمید جوهری‌مجد

سرپرست عربی گروه روش

کرباسی

دبیر عربی الوان

امیر حسین بازوبندی

دبیر منطق متوسطه دوم

علیرضا مکارنسب

دبیر زبان انگلیسی متوسطه اول و دهم

حسین ملتمس

دبیر زبان انگلیسی یازدهم و دوازدهم

محمدحسین یعقوبی

دبیر زیست شناسی
متوسطه اول

سید فاضل طباطبایی

بحث و گفتگو
متوسطه دوم