شماره های تماس:                                             

                                               ۰۲۱-۷۷۶۳۴۵۴۷    ۰۲۱-۷۷۵۲۹۸۴۷    ۰۲۱-۷۷۵۰۷۷۰۸                                                                                        

وب سایت:  www.Scei.ir

کانال تلگرام:  Telegram.me/Salehsch

کانال آپارات:  www.Aparat.com/Scei

صفحه اینستاگرام:  Instagram.com/Salehsch

شماره پیامکی:  ۳۰۰۰۷۳۱۰۸

نشانی پستی:  تهران – طالقانی، بهارشمالی، یزدان نیاز، شماره ۲۱٫ موسسه فرهنگی صالح