شماره های تماس و فاکس: 

۷۷۵۰۷۷۰۸ -۰۲۱-۷۷۵۲۹۸۴۷-۷۷۶۳۴۵۴۷

آدرس وب سایت: www.Scei.ir

تلگرام:  Telegram.me/Salehsch

اینستاگرام: Instagram.com/Salehsch

نشانی موسسه: طالقانی، بهارشمالی، یزدان نیاز، شماره ۲۱. موسسه فرهنگی صالح