چهاردهم آبان ماه روز فرهنگ عمومی

چهاردهم آبان ماه روز فرهنگ عمومی نام گذاری شده است.

فرهنگ را اینگونه تعریف کرده اند:

« مجموعه منسجم و نظام یافته ای از اهداف ، ارزشها، عقاید، باورها، رسوم و هنجارهای مردم، متعلق به یک جامعه بزرگ، قوم یا ملت است، که رفتارهای عمومی مردم را شکل می­دهد.»

شخصیت اجتماعی مردم یک جامعه در فرهنگ عمومی آن جامعه خلاصه می شود.   

اهداف و کیفیت و مسیر حرکت بسوی تعالی یا زوال و عقب افتادگی هر جامعه تحت تأثیر فرهنگ عمومی است.

فرهنگ عمومی در کشور ایران که یک کشور اسلامی است و از دیر باز دارای تمدن غنی ایرانی و ارزشهای اصیل می‌باشد، اهمیت خاصی به مقوله فرهنگ و تعامل افراد با یکدیگر نه تنها به عنوان اعضای یک جامعه، بلکه به عنوان یک فرهنگ ویژه و شناخته شده جامعه اسلامی، می‌دهد.

آیا مجموعه رفتارهایی که انجام می­دهیم، بر پایه فرهنگ عمومی کشورمان با تمدنی اصیل و دارای قدمت است ؟؟

Image result for ‫نقشه ایران کاریکاتور‬‎

چه خوب است به این بهانه، بیشتر بیاندیشیم که با فرهنگ عمومی سرزمینمان  چقدر همسوئیم ؟!

Related image

 

آیا رفتار، گفتار و کردار ما، همچنین هنجارهای موجود از قبیل پوشش لباس و تعامل با یکدیگر و موضوعاتی از این دست  با روح حاکم بر فرهنگ عمومی ما سنخیت دارد؟

                                                                                                                       نویسنده: ابوالفضل درویش

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.