شهادت مولی الموحدین حضرت امیرالمومنین علیه‌السّلام تسلیت باد.

۵دیشب اجل آهنگ سازو برگ می زد      پرونده ای را مُهر سرخ مرگ می زد دیشب علی عزم دیار یار می کرد     عزم جدایی از درو دیوار می کرد دیشب علی با فرق تا ابرو شکسته    می رفت نزد همسر پهلو شکسته

بهار آمد…

بهار همه طراوتش را مدیون یک گل است : گل زیبای نرگس … :: آسمان غرق خیال است کجایی آقا ؟ اولین جمعه سال است کجایی آقا ؟ یک نفس عاشق اگر بود زمین می فهمید عاشقی بی تو محال است ، کجایی آقا ؟ :: خودت گفتی وعده در بهار است بهار آمد دلم…