مرور رده

موسسه

کانون پژوهان برگزار می‌کند

🌟 کانون پژوهان برگزار می‌کند: 💡 محور مهارتی ویژه متوسطه اول (دبیرستان صالح) 🌟 کانون پژوهان برگزار می‌کند:…

چالش‌های آموزش نوین و مجازی

بخشی از بیانات جالب توجه دکتر علیرضا رحیمی کارشناس مسائل آموزشی و تربیتی در جمع شورای مشاورین مدرسه صالح پیرامون…