مرور برچسب

حدیث

هر که عبادت خالصانه به سوی خدا بفرستد خداوند برترین مصلحت ها بر او می فرستد

روز گذشته تو رفته است و آینده اش محل تردید است و زمان حال مغتنم است .

روز گذشته تو رفته است و آینده اش محل تردید است و زمان حال مغتنم است . امام علی (ع) /غرر الحکم حدیث 9840 نکته مهم اینه که خیلی از ماها در حسرت گذشته و با استرس آینده، لذت زندگی امروزمون رو از دست می دیم. گذشته ای که رفته و آینده ای که…