مرور برچسب

رجب

اعمال ماه رجب

شب آرزوها سال ۱۴۰۰ لیله الرغائب اولین شب جمعه ماه رجب و با چهاردهم بهمن ۱۴۰۰ مصادف است. فضیلت لیله الرغائب اعمالی که در ماه‌های رجب و شعبان وجود دارد، برای آماده شدن روح انسان برای شرکت کردن در مهمانی خداوند در ماه رمضان است. در…