امام على علیه السلام: پیروزى، با دور اندیشى و اراده پایدار به دست مى‌آید (میزان الحکمه جلد۳ صفحه۵۴)