امپراتوری موفقیت

معرفی کتاب امپراتوری موفقیت

افراد موفق بدون این که ناامید شوند، جاده های پیشرفت خود را از شکستی به شکست دیگر هموار کرده و مسیر موفقیت را طی می کنند. به عبارتی کارهای ساده را با پشتکار انجام می دهند که همان تعریف موفقیت است. بله، پشتکار معجزه می کند؛ البته اگر اعتقاد داشته باشیم. اگر اشتیاق برای موفقیت بیشتر از ترس از شکست باشد، موفقیت محقق خواهد شد. در این کتاب مهمترین و بیشترین عوامل موفقیت که می توان اهرم های موفقیت و یا اکسیر های موفقیت نامید، معرفی شده است

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.