بازپخش جلسه مجازی با اولیای محترم (شنبه ۳۰ فروردین ماه ۱۳۹۹)

 

بخش اول: سخنان جناب آقای مهندس یعقوبی دبیر محترم شورای آموزش موسسه.

بخش دوم: سخنان جناب آقای دکتر صدرالحفاظی مدیریت محترم موسسه.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.