هفته مقام معلم را تبریک می‌گوییم.

اگر داری تو عقل و دانش و هوش
معلم هر چه می گوید بکن گوش
معلم چون پدر والا مقام است
معلم مستحق احترام است
معلم را مرنجان هرگز از خویش
مزن با حرف بی جا بر دلش نیش

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.