از راست: آقايان مهندس اكبر قندي فارغ التحصيل دوره ١٠؛ و همچنين مهندس علي معصوم فارغ التحصيل دوره ١٢ صالح.

از راست: آقايان مهندس اكبر قندي فارغ التحصيل دوره ١٠ و دبير ديني كلاس نهم صالح؛ و همچنين مهندس علي معصوم فارغ التحصيل دوره ١٢ صالح.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.