دكتر انوشيروان انصاری فارغ التحصيل دوره ٨ صالح

🔺دكتر انوشيروان انصاری فارغ التحصيل #دوره_٨ صالح. رئيس شبکه ملی لرزه نگاری باند پهن ایران و عضو هيئت علمی پژوهشگاه بين المللی زلزله شناسی.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.