دكتر سيد امير سياح؛ فارغ التحصيل دوره ٤. مدير گروه اقتصادي شبكه اول سيما

دكتر سيد امير سياح؛ فارغ التحصيل دوره ٤. مدير گروه اقتصادي شبكه اول سيما.سردبير سابق سايت خبري الف. تهيه كننده برنامه هاي پايش و مناظره شبكه اول سيما . عضو مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.