دكتر سيد رامين زرگر باشی، فارغ التحصيل دوره ٧ صالح

🔻 دكتر سيد رامين زرگر باشی
 فارغ التحصيل دوره ٧ صالح. فوق تخصص جراحی ارتوپد و فلوشيپ كودكان، عضو هيئت علمی و استاديار دانشگاه علوم پزشكی تهران.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.