عكس دسته جمعي از اساتيد سابق و فعلي راهنمايي و دبيرستان صالح.

تصوير بالا: عكس دسته جمعي از اساتيد سابق و فعلي راهنمايي و دبيرستان صالح. با حضور آقايان: سيد مهدي صدر،سيد علي صدر، سيد علي رضوي، امير حاج قاسم، مسعود ديبايي،هادي صبوحي،علي عظيم الشان، تقدس، محمديان، موسي زاده، رضاعلي، يزدي زاده و…

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.